Menu

SOS prąd

Energia elektryczna to dobro, bez którego ciężko żyć, warto więc dowiedzieć się więcej.

Obliczania rachunków za energię elektryczną

damian.zmyk

Aby przeanalizować jakie są ceny energii i zrozumieć, jak naliczane są koszty w służbie energii elektrycznej, musimy odkryć co kryje rachunek za prąd. To właśnie jest kluczem do właściwego obliczania rachunków za energię elektryczną. Krótko mówiąc, Klient płaci za usługi przesyłowe, rzeczywiście pobraną energię i podatki. Poniżej wyjaśniamy różne pozycje wydatków ujęte w  rachunku za energię elektryczną .

Aby dokonać obliczeń wysokości rachunków za energię elektryczną , gospodarstwa domowe jak i inni konsumenci energii powinni wziąć pod uwagę następujące elementy kosztowe:

 • Koszt usługi faktycznej , a mianowicie cenę kWh  energii elektrycznej,
 • Usługi sieciowe  czyli  transport energii elektrycznej z elektrowni do lokalu odbiorcy,
 • Podatki.

Wydatki te muszą być wyraźnie określone w ramach podsumowania i znajdować się na jednej ze storn rachunku.

Sprzedaży usług to koszty wiązane wraz z ceną za rzeczywiście pobraną ilość energii, dla danego typu użytkowników kształtuje się ona nieco inaczej. Inną bowiem stawkę mają odbiorcy poszczególnych grup taryfowych.  Cena energii obejmuje działania podejmowane przez dostawców na zakup i sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców. Są one podzielone na trzy główne rodzaje kosztów:

 •    Cena energii,
 •    marketingu i cena zakupu,
 •    Inne czynniki, ryzyko utraty części odbiorców.

Cena energii na wolnym rynku

Klienci, którzy zdecydują się stanąć po stronie wolnego rynku i  zmieniają dostawcę, nadal będą  płacić za usługi sprzedaży w oparciu o wybór rozwiązań komercyjnych, czyli stawki ustalane przez dystrybutorów (OSD). 

Natomiast zmieni się jedynie cena za kilowatogodzinę, i to właśnie w tym należy poszukiwać oszczędności.

Może się zdarzyć się tak, że jedna czwarta ceny energii spada, jak to miało miejsce w styczniu 2015 (-3%), ale także odnotowuje się jej wzrosty, tak jak w październiku 2014 (+ 1,7%)  Jednak takie wahania nie mają znaczenia dla odbiorcy, który na podstawie umowy i cennika pobiera energię i za nią płaci.

Co do pozostałych dwóch pozycji wydatków usług przesyłu, świadczą ją  firmy dystrybuujące, tu nie ma swobody co to tego, jaki podmiot świadczy tego typu usługi.  Działania te mają na celu utrzymanie stałej równowagi układu zasilania.  Klienci płacą za tę usługę w stosunku do zużycia opłaty zmienne ( bo zmieniają się w zależności od pobranych kWh),  jaki i ustalonych stawek miesięcznych (opłaty stałe),  zgodnie z warunkami wolnego rynku można spodziewać się, zmian, jednak w Polsce długo na nie poczekamy. 

 • Opłaty zmienne:
  opłata za energię elektryczną czynna
  opłata zmienna sieciowa
  opłata jakościowa
 • Opłaty stałe:
  opłata stała sieciowa
  opłata przejściowa
  opłata abonamentowa 

Usługi sieciowe to działalności w zakresie przesyłania energii elektrycznej poprzez krajowe sieci przesyłowe, zarządza nimi lokalny dystrybutor. Za te usługi zapłaci się zgodnie z cennikiem ustalonym dla danego terenu.

Podatki nie ominą nikogo, a już nie odbiorcę energii ( akcyza ) oraz podatek od wartości dodanej ( VAT ) to często dodatkowe obciążenie, które wynosi już prawie 25%.

Akcyza dotyczy ilości energii zużytej, niezależnie od umowy lub  wybranego sprzedawcy. Nalicza się nią za pobrane kWh, powyżej wskazanego pułapu dla każdej taryfy inaczej.

VAT stosuje się go do każdej usługi osobno zawsze w stawce 23 %.

Poprawnie przeanalizowany  rachunek energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego, za co płacisz, po to by następnie wprowadzić oszczędności. 

© SOS prąd
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci