Menu

SOS prąd

Energia elektryczna to dobro, bez którego ciężko żyć, warto więc dowiedzieć się więcej.

Jak obliczyć moc elektryczną?

damian.zmyk

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może obniżyć koszty energii, może to być kluczowe w obniżaniu rachunków skoro ceny prądu ciągle rosną. Wiedzieć. Powstaje więc problem jak obliczyć moc elektryczną zużywaną przez urządzenia a następnie dokonać bardziej świadomego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, co jest przecież równoważenie z obniżaniem kosztów i optymalizacją zużycia.

Aby dokonać tych obliczeń nie trzeba być ekspertem, wystarczy minimum znajomości matematyki oraz poszukać odpowiednich danych, dot. naszego sprzętu.

Energia elektryczna jest produktem " natężenie prądu” , moc odbiorników, można o energii mówić na wiele sposobów głównie energia  mierzona jest  w amperach, napięcie  zaś  mierzy się w woltach. Jednostką miary energii elektrycznej sprzętów jest natomiast wat (W) i jego jednostkami wielokrotności są kilowat (symbol kW), który odpowiada  1000 watów i MW (symbol MW), równy 1000000 watów.

Watt jednostka miary, które zwykle pojawia się na  etykiecie wielu urządzeń, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, biurowych czy używanych w warsztacie. Bądź ostrożny, ponieważ liczba watów lub kW zlokalizowanych na tabliczce znamionowej nie wskazuje moc korzystania z urządzenia, ale maksymalna moc jaką może pobierać urządzenie może zużywać, zatem daje nam tylko mgliste pojęcie o poborze energii.

To co widoczne na etykiecie to całkowity pobór energii? – NIE. Jest to iloczyn ilości watów (W) razy jednostka czasu ( podawana w godzinach) wówczas wiemy ile pobieranej energii  określonej w jednostce - kilowatogodzinach (kWh Symbol) będzie zafakturowana na rachunku. Jedna kWh odpowiada energii zużywanej w ciągu jednej godziny za pomocą urządzenia elektrycznego mocy 1000 Watt.

Na przykład: 100 W żarówka zużywa  0,1kWh włączona na godzinę, razy 1h to 0,01kWh, jeśli włączymy ja na 3 godziny, wówczas obliczenie wygląda tak moc 0,1kW  x 3h = 0,3 kWh.

W związku z tym, naszym zadaniem jest, ustalić , ile energii elektrycznej zużywa się w domu, w tym celu musimy zapoznać się z etykietą energetyczną. Później to już krok do oszacowania kwoty widzianej na rachunku. Nie jest jednak to Takie proste musimy znać moc, która pochłaniana jest każdego dnia prze urządzenia, a przez to musimy również wiedzieć,  jak długo ten sprzęt jest używany. 
W rzeczywistości, w celu obliczenia efektywne wykorzystanie energii powinniśmy pomnożyć moc razy czas pracy sprzętu. Oczywiście moc przyjmujemy maksymalną, czyli tę odczytaną z etykiety. Uwaga, pralka czy zmywarka podczas pracy dwu godzinnej pracy może maksymalną moc pobierać jedynie przez 15-20 minut np. w czasie podgrzewania wody, Resztę czasu pracuje z mniejsza mocą, sprawdź jak to jest używając kalkulatora energii.

Proste obliczenie rzeczywistego zużycia energii wyjdzie tylko pod warunkiem, że weźmiemy pod uwagę tylko te urządzeń, które pobierają stałą moc podczas swojej pracy , tak jak żarówki. W innym wypadku wyjdzie nam małe przekłamani, gdybyśmy chcemy obliczyć rzeczywisty pobór energii przez urządzenia, takie jak lodówki czy pralki, a to w wyżej wymienionego względu, pracują w różną mocą.

Gdy zmierzymy już zużycie w kWh naszego sprzętu, znając koszt kWh możemy oszacować wysokość rachunku za energię elektryczną (co najmniej w odniesieniu do ceny rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, pomijając wszelkie inne elementy, takie jak usługi marketingowe, system opłat dystrybucyjnych i podatków).

Koszt kWh energii elektrycznej zmienia się w zależności od taryfy jak i sprzedawcy, z którym współpracujemy. W rzeczywistości, od 1 lipca 2007 roku w Polsce, można swobodnie wybierać sprzedawcę więc i ustalać koszt  kWh, a to wszystko ponieważ rynek został uwolniony.

Jeśli przekonałeś się do zmiany taryfy/sprzedawcy energii elektrycznej, cena kWh będzie różna w zależności od umowy, nic trudnego aby znaleźć te informacje na rachunku elektrycznym, czy umowie.

Obecnie wiele taryfy/cen wolnego rynku pozwalają zaoszczędzić, ponieważ oferowana jest niższa stawka za kWh oraz inne opcje dodatkowe.

Jeżeli jesteś pewien, że nie jesteś w stanie obniżyć ilości zużywanej energii elektrycznej, ponieważ Twoje urządzenia są sprawne i nie marnują energii, to alternatywą by zaoszczędzić na rachunku za energię elektryczną  jest wybór niskiej ceny prądu. 

© SOS prąd
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci