Menu

SOS prąd

Energia elektryczna to dobro, bez którego ciężko żyć, warto więc dowiedzieć się więcej.

Przyłącze dystrybucyjne

damian.zmyk

Połączenie nowych domów do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej jest konieczne z punktu widzenia każdego mieszkańca. Pojawianie się nowych miejscowości, mieszkań czy budynków użyteczności publicznej powoduje, że mamy do czynienia z rozrastaniem się sieci dystrybucyjnych.

Osoby, które mają za sobą ciężki proces realizacji przyłącza energii w swoich domach wiedzą, że jest to proces  trudny, długotrwały i kosztowny.

Opłaty za przyłącza oscylują w granicach kosztów:

przyłącze kablowe – 57,69 zł

przyłącze napowietrzne – 42,49 zł

przyłącze do istniejącej już sieci z grupy VI – 7,65 zł

każdy dodatkowy metr bieżący przekraczający  200:

   kablowe – 32,50 zł

   napowietrzne – 24,00 zł

do całości kosztów doliczany jest podatek VAT.

Ceny przyłączy nie rozpieszczają, jednak należy otwarcie to przyznać, pomimo tego, że za inwestycję koszty pociąga właściciel nieruchomości – przyszły odbiorca energii, to dystrybutor i tak ponosi cześć nakładów.  Stawki ustalane przez dystrybutorów widnieją w taryfie, która jest co roku zatwierdzana przez Prezesa URE.

Rozpoczęciem procesu przyłącza jest wniesienie kompletnego wniosku na biuro podawcze odpowiedniego dystrybutora energii. Gdy wniosek spełnia wszystkie wymagani, dołączono komplet załączników dystrybutor w ciągu 30 dni wydaje warunki techniczne przyłącza, które obowiązują przez 2 lata.

We wniosku należy wpisać odpowiednie danie, począwszy od imiennego określenia inwestora. Dalej należy określić działkę, do której będzie prowadzone przyłącze, jego rodzaj (napowietrzne, kablowe). Najwięcej problemów jest z określeniem wielkości mocy. W tym punkcie powinniśmy się kierować tym z ilu rządzeń elektrycznych chcemy korzystać w przyszłości.

Nie obejdzie się bez przedstawienia zakładowi energetycznemu planu zagospodarowania przestrzennego działki jak i udokumentowania, że teren inwestycyjny jest naszą własnością (akt notarialny, czy wyciąg z księgi wieczystej musi zostać dołączony do wniosku).

Musimy uważać co chcemy przyłączyć, jeśli zaznaczymy, że przyłącze ma być wykonane jedynie do placu budowy w późniejszym terminie będziemy musieli wystąpić z nowym wnioskiem o przyłączenie budynku mieszkalnego.

Całość inwestycji kończy się odbiorem instalacji i protokołem odbioru jaki wydaje zakład energetyczny. Uprawniony geodeta  nanosi na mapę gdzie przebiega instalacja, po czym jest dokument otrzymuje zakład OSD. Otrzymanie protokołu równoznaczne jest z otwartą droga do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej, wystarczy jeszcze porównać ceny energii.

© SOS prąd
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci